Vill du ha kontroll på färgen?

ICC-profiler används för att få din bildskärm att överensstämma med tryckt material. För att detta ska kunna fungera måste man ha en kalibrerad skärm samt ha en bra belysning när man kollar på det tryckta mediet. Om du vill veta hur man kalibrerar skärmen och vad man måste använda för hårdvara/mjukvara ring oss och fråga.

Vi har 2 olika profiler
Det är beroende på papper och material som avgör vilken av profilerna du ska använda. Ska trycksaken ha ett bestruket papper (blankt) använder du våran ICC bestruket-profil. Ska du trycka på obestruket papper använder du våran ICC obestruket-profil. För att hållas up-to-date uppdaterar vi våran profil ibland, då kommer det en nyhet om detta på våran startsida.

Vart ska jag lägga profilen?
När du har hämtat hem din profil och packat upp den ska den läggas på rätt plats i datorn, här visas vart du lägger profilen:

Windows:
C:\Windows\System32\Spool\Drivers\Color
Mac OSX:
HD/bibl/colorsync/profiles/

Ring eller maila oss så skickar vi uppdaterade profiler för respektive papper.
Vill du ha mer information eller om du har några frågor kring ICC, ring gärna oss så förklarar vi mer.

partners