Att kolla innan du skickar digitalt media till oss!

Har du:
- Bifogat färgutskrift eller annan kopia?
- Bifogat alla länkade bilder, logotyper mm? Det bästa för oss är som separata filer. 
- Bifogat alla typsnitt/teckensnitt?
- Kontollerat att utfallande bilder och tonplattor går minst 3 mm utanför sidformatet?
- Komprimerat dina filer om du ska e-posta dom (t ex ZIP, Stuffit)?

Om du skickar PDF:
Vi ser gärna att ni tillverkar PDF:en med skärmärken och utfall. Utfallet bör vara 3 mm. (bleeding)
När du exporterar PDFen ex i indesign så använd Hylis målprofil. Den finns att hämta hem på startsidan, för bestruket och obestruket papper.

PDF-FLÖDE
I ett PDF arbetsflöde förtolkas alla inkomna dokumentfiler och "översätts" till PDF så tidigt i processen som möjligt (helst redan hos den som gör originalet).

Dessa PDF-dokument fungerar som digitala original för den slutliga utskriften, oavsett om detta görs till film eller direkt till tryck-plåt. De kan granskas, redigeras, organiseras (dvs. skjutas ut) för att senare, i sista ögonblicket anpassas till den aktuella utskriftstekniken som exempelvis förprovtryck, film eller plåt.

Denna typ av arbetsflöde skiljer sig från de flesta befintliga arbetsrutiner, där inkommande PostScript- eller PDF-filer konverteras till ett eller annat mellanformat.

Skillnaden är väsentlig då de flesta av fördelarna med att producera digitala original går förlorad genom konverteringen. Genom att använda PDF under hela processen uppnår man en standardiserad och förutsägbar miljö som säkerställer att alla inblandade parter kan kommunicera fram och tillbaka på ett enkelt, snabbt och bekvämt sätt.

partners